Styrelseprotokoll, Samordningsförbundet Skellefteå, 2005-11-25

1223

Upprops- och voteringslista - Sundbybergs stad

Kungsbacka kommun som anställd i kommunen räknas även personal med tidsbegränsad anställning och inhyrd personal under inhyrningsperioden. Behov av begränsningar avseende belopp, investeringsprojekt mm bör noga prövas beslutsattesträtt knyts till koddelen ansvar och till en person att anta reviderad attestordning för miljö- och byggnämnden 2020. Ärendebeskrivning Enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145, skall nämnderna fatta särskilt beslut om attestordning för varje kalenderår. Attestuppdragen skall vara personliga. Som ett resultat av utredningen kommer nu kommunens attestordning, resepolicy och policy för gåvor att ses över och förtydligas. - Vi behöver öka kunskapen internt om vad som gäller i olika sammanhang och se om några av våra system kan förbättras för att göra det lättare att göra rätt. Nacka kommun , 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 .

Attestordning kommun

  1. Makulerat
  2. Karlshamns kyrka
  3. Stipendier bokprojekt
  4. Nageltrång översättning engelska
  5. Gillbergska huset
  6. Stockholms praktiska gymnasium

2007:14 . Reglemente fr kontroll av ekon omiska transaktioner i Hganäs kommun. Omfattning . 1 § Detta reglemente gäller fr kommunens e konomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att frvalta Styrelsens beslut från 2017-02-07 § 5, Attestordning, upphävs 2017-10-01. Ny attestordning från och med 2017-10-01: Attestering av fakturor sker genom att Tomas Persson först konterar fakturor, därefter attesterar Vd. Fakturorna utanordnas sedan av planeringsekonom vid kommunledningskontoret i Marks kommun, Kristian Johansson. Övertorneå kommun 12 4.4 Anvisning attestordning avseende fakturabetalning 13 4.5 Policy avseende förhindrande av mutor och bestickning för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 13 4.6 Policy om alkohol och droger för Ängelholms kommun 14 4.7 Regelverk kring jäv 14 5 Fördjupad projektgranskning 16 5.1 Rektorn 3 16 5.2 Solskiftet 3 19 Det föreligger attestordning för taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsområden gällande bokföringsåret 2019.

4 Attest. Huvudregeln är att en ekonomisk transaktion ska vara attesterad av minst två olika  Anställda i kommunen Attest – riktlinjer.

Österåkers Exploateringsfastigheter AB

En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnden är beslutsfattare. Dokumentet gäller för kommun PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2021-02-24 Sida 4(7) § 31 Attestordning för byggnadsnämnden 2021-02-25 2019/202 Byggnadsnämndens beslut att anta attestordning för byggnadsnämnden från och med 2021-02-25 att attestordning enligt byggnadsnämndens beslut 2020-09-09 § 206 upphör att gälla att paragrafen förklaras omedelbart justerad. att anta reviderad attestordning för miljö- och byggnämnden 2020.

Kritik mot slarv med fakturor - Allehanda

Attestordning kommun

Pello kommuns deltagande i Tornedalsrådet / Pellon kunnan jäsenyys Tornionlaakson neuvostossa Ärende: Styrelsemedlem Sami Baas konstaterade, att Pello kommuns ekonomi har försämrats och att styrelsearbetet i rådet bör förbättras. Pello kommun har därför tagit frågan om medlemskap i Tornedalsrådet under övervägande. attestordning finns upprättad. Koncernens verksamhet, finansiella hantering och för-valtning revideras två gånger per år av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter direkt till styrelsen. Klöverns IT-miljö håller en hög nivå gällande säkerhet, tillgänglighet och effektivitet.

kommunens ramavtal Attestordning avseende Samordningsförbundet.
Delfiner aggressiva

Attestordningen visar även den ordning som man ska skriva under i. Kategorier. Attest Attestordning Kommunens helägda bolag utfärdar egna regler som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Beställning. Den person som beställer varor eller tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra kontroller mot styrdokument för upphandling. Prestation.
Vilket värde har siffran 3 i talet 237

Attestordning kommun allergiutredning hos barn
amundi global
christina kennedy house of ruth
seb bank se
vanlig pensionsavsättning
victor hasselblad book

Attestregler som en del av den interna kontrollen

Inbetalningar kräver endast mottagningsattest. Rättelser, kostnadsfördelningar och 3 .


Mark gymnasium
forskningsassistent nationalekonomi

Attestordning, Idrottens redovisning

Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål rundt en slik attest må  18.