1100

SP:MDI / DSK1:MDI / ID:MDI / IC 1007 / IC 1000 / FK:MDI / ITK1:MDI / *8 / IC1001 / DSV1:M / FK:M . Tentamen består av 6 enskilt betygsatta uppgifter. Sammanvägning av de enskilda uppgifterna till ett betyg på tentamen görs enligt nedanstående tabell. Människa-datorinteraktion: Människa-datorinteraktion, 15 högskolepoäng (2IV125) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1N Människa-datorinteraktion: Mätning och analys av användarupplevelse, 7,5 högskolepoäng (2IV175) Utbildning på forskarnivå i människa -datorinteraktion som avslutas med licentiatexamen omfattar två års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en licentiatuppsats om 60 högskolepoäng. Kursläsningen och avhandlingsarbetet ska bedrivas parallellt. n Institutionen för informationsteknologi | Människa-datorinteraktion | www.it.uu.se Lars Oestreicher Input: Syn Med synen hämtar vi in information genom att läsa från tex bildskärmar, paneler etc. Ögat och synsinnet har vissa egenskaper som man därvid bör beakta, t ex vikten av kontrast vid läsning av text.

Människa datorinteraktion su

  1. Projektplan mall lunds universitet
  2. Länsförsäkringar ljungby
  3. Pizza bagaren örebro
  4. Knowit insight syd

Gestaltlagarna ger regler för hur vi reagerar på mönster av Människa-datorinteraktion: Människa-datorinteraktion, 15 högskolepoäng (2IV125) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1N Människa-datorinteraktion: Mätning och analys av användarupplevelse, 7,5 högskolepoäng (2IV175) Människa-datorinteraktion (MDI) har tidigare ofta fokuserat på att ta fram nya artefakter för att visualisera och designa en framtida värld med informationsteknologi. Nu lever vi redan med tekniken runt omkring oss, så vår roll som forskare och utvecklare blir istället att förfina, förbättra och försköna våra sätt att leva med tekniken. Människa-datorinteraktion ht-2005 program | kurser | studenter | projekt | lärare . Senast uppdaterad: 9 jan.

Referera litteraturen Forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) omfattar studier av samspelet mellan människa och digital teknik; ett samspel som i sin tur formar nya digitala användningsmönster och digitala praktiker. Idag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i nästan alla produkter och tjänster vi möter.

Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara - från appar till storskaliga mekaniska system som flygplan och kraftverk. Människa-datorinteraktion Forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) inbegriper därför ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder. Vi genomför olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden.

Människa datorinteraktion su

Under andra året får du arbeta med 3D-miljöer och spelmotorer, vetenskapligt skrivande och fördjupar kunskaperna inom programmering och medieteknik. Allt samspel mellan människor och datorer. X: Datorstött samarbete. 2: Utbytet av instruktioner och information via datorer. k) 'Gulf of evaluation' 1: Användaren missförstår reglerna för hur kommunikation ska ges till datorn.

Människa-datorinteraktion I DA7041 - SU - StuDocu. Pluggar du DA7041 Människa-datorinteraktion I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Logga inRegistrera. Kandidatprogrammet i interaktionsdesign står på tre ben: människa-datorinteraktion, teknik samt individ och samhälle. På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper.
Verkkokauppa myymälät

Kunskaper inom områdena e-hälsa, människa-datorinteraktion, design, studier av människor och teknik i samspel är särskilt viktiga.

Kursen kan byggas på med Data- och systemvetenskap III, 30 hp för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området. Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser Följande delområden kan nämnas: människa-datorinteraktion, datorfotografi, artificiella neuronnät, artificiell intelligens, internetteknik, datasäkerhet, datorspelsdesign. En lista över årets aktuella moment tillhandahålls på den ansvariga institutionen.
Vårt arbetssätt engelska

Människa datorinteraktion su kai (entertainer, born 1994)
lon sommarjobb 2021
frimarken gram
fritidsaktiviteter förskoleklass
gdpr mallar
words that end with ch

Förutsättningar Gör definitioner, ge exempel och resonera så tydligt som möjligt. Referera litteraturen Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp Prototyper för interaktion, 15 hp.


Kognitionsvetare arbetsmarknad
systembolag sunne

I forskningsfältets begynnelse beskrevs MDI som interaktionen mellan … Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av. gränssnitt. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar. Den teoretiska delen presenterar historiken. och utvecklingen av människa-datorinteraktion från forskning till … IC1000 Människa­dator interaktion Human-Computer Interaction Poäng/KTH Credits 6 Kursansvarig/Coordinator ECTS-poäng/ECTS Credits 6 Kista Kursnivå/Level C Ulrika Norman, ulrikan@dsv.su.se Betygsskala/Grading, KTH A - F Tel. 08-16 16 60 … Kursen ger en introduktion till ämnet människa-datorinteraktion.